Categorieën
...

Hoe de rente op een lening bij Sberbank te verminderen? Welk percentage leningen bij Sberbank

Sberbank-consumentenleningen zijn populair bij Russen. De grootste geldschieter van het land biedt leningen tegen betaalbare voorwaarden, waarbij driemaandelijkse aanbiedingen voor klanten worden bijgewerkt. Sinds 2016 heeft de kredietmarkt in Rusland de neiging om de rentetarieven actief te verlagen. Sberbank is geen uitzondering. Degenen die eerder een consumentenlening of hypotheek bij deze instelling hebben uitgegeven, willen weten hoe ze de rente op een lening bij Sberbank kunnen verminderen.

Een lening krijgen

Om een ​​consumentenlening, een kaart met een banklimiet of een hypotheek aan te vragen, moet de lener voldoen aan de vereisten van de bank:

 1. Wees ouder dan 21 en jonger dan 65 (75 voor hypotheken).
 2. Een stabiel, gedocumenteerd inkomen hebben.
 3. Wees een goede lener met een goede kredietgeschiedenis.
 4. Voldoende solvabiliteit hebben.

De leningsvoorwaarden bij Sberbank zijn voor alle particulieren hetzelfde. Termijnen kunnen eenzijdig door de bank worden gewijzigd. Onder de leeftijdsgrens wordt verstaan ​​dat een klant een bepaalde leeftijd heeft bereikt op het moment van het indienen van een aanvraag (ondergrens) en volledige terugbetaling van een lening (bovengrens).

Dit betekent dat een burger die bijvoorbeeld 64 jaar oud is, een lening kan nemen, maar alleen als hij tijd heeft om deze terug te betalen vóór zijn 65e verjaardag. Tegelijkertijd moet zijn maandelijkse inkomen zodanig zijn dat hij na een bijdrage een bedrag heeft dat gelijk is aan het minimale bestaansminimum in de regio waar hij woont, of hoger.

Sinds 2018 kunnen creditcards opnieuw worden uitgegeven aan personen vanaf 21 jaar (in 2017 was de ondergrens 25 jaar).

Hoe de rente op een lening bij Sberbank te verminderen

Is het mogelijk om de rente op een lening bij Sberbank te verlagen

Bankleners met een stabiel inkomen en een goede kredietgeschiedenis kunnen de voorwaarden voor het betalen van een lening bij Sberbank aanzienlijk verbeteren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

 • Ontvang een consumentenlening met een minimale rente om eerdere leningen terug te betalen.
 • Ontvang een creditcard met een respijtperiode.
 • Maak verbinding met het verzekeringsprogramma (hypotheek).
 • Herfinanciering van bestaande leningen bij externe banken.
 • Schrijf een aanvraag voor renteverlaging (onder een hypotheekovereenkomst).

Een lening afsluiten om een ​​bestaande lening terug te betalen

Een van de snelste manieren om de rente op een lening bij Sberbank te verminderen, is om een ​​nieuwe lening aan te gaan tegen gunstige voorwaarden. Maandelijks wijzigt de bank de tarieven voor consumentenleningen. Sinds 2017 kunnen klanten een online aanvraag indienen bij Sberbank.

Welk percentage leningen bij Sberbank

Een nieuwe lening moet worden uitgegeven voor een bedrag gelijk aan of groter dan de oude klantenlening. Anders moet de lener tegelijkertijd meerdere leningen betalen.

Overweeg hoe u de rente op een lening bij Sberbank kunt verminderen met behulp van een nieuwe overeenkomst:

 • Verzamel documenten om officiële inkomsten te bevestigen.Klanten die een salaris op een Sberbank-kaart ontvangen, mogen alleen een kaart en paspoort meenemen.
 • Kom naar het dichtstbijzijnde kantoor en pak de kortingsbon.
 • Geef de manager een paspoort en andere informatie.
 • Verduidelijk het bedrag en de looptijd van de lening.
 • Log in de ingediende documenten en wacht op de beslissing van de underwriters.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, is het noodzakelijk om de coupon 'Terugbetaling van de lening' te nemen en vroegtijdige annulering van de oude lening aan te vragen.
 • Ontvang een certificaat van gebrek aan schulden.

Sinds 2016 worden leningen bij Sberbank bijgeschreven op de bankkaarten van leners. Daarom wordt aanbevolen dat u altijd een plastic kaart bij u hebt, die ook wordt gebruikt om financiële transacties te bevestigen.

Deze optie om de rente op een lening te verlagen is alleen mogelijk als de lener voldoende solvabiliteit heeft. Als de cliënt niet genoeg inkomsten heeft om een ​​nieuwe lening aan te vragen, moet hij zoeken naar andere opties om de rente op de lening bij Sberbank te verminderen.

Creditcard

Tot 2015 bood Sberbank klanten aan leningen aan te gaan tegen 25% per jaar of meer. De leners die 3 jaar geleden en eerder leningen hebben ontvangen, zijn op zoek naar opties om de omvang van de commissie aan de bank te verminderen.

Krediet bij Sberbank

Een alternatieve manier om uw maandelijkse betaling te verminderen, is om een ​​creditcard te krijgen. Dit is de beste optie om de kosten van aankopen "tot salaris" te verlagen, met behulp van een betaalmiddel met een rentevrije periode.

Het voordeel van creditcards is een snelle beslissing over de toepassing, duidelijke voorwaarden en lage commissie. Contant geld opnemen bij een geldautomaat kost de lener slechts 3% van het bedrag.

De kredietlimiet wordt door de bank bepaald op basis van de solvabiliteit van de klant. Op verzoek van de lener kan het worden verlaagd gedurende de dag dat de klant contact opneemt met het bankkantoor.

De minimumlimiet voor creditcards bij Sberbank is 10 duizend roebel. Klanten kunnen het verminderen tot duizend roebel. De maximale limiet kan 600 duizend roebel bereiken voor onmiddellijke uitgiftekaarten en 3 miljoen roebel voor klassieke creditcards.

Om de rente op de lening te verminderen, moet de klant contact opnemen met elk filiaal van de bank met een paspoort en documenten die de inkomsten bevestigen. Besluiten over de aanvraag kunnen van twee minuten tot twee werkdagen worden verwacht. Als de bank de creditcard heeft goedgekeurd, moet de lener opnieuw een aanvraag indienen bij het kantoor om deze te ontvangen en te activeren.

Een extra bonus (Mobile Bank-service) voor creditcardhouders bij Sberbank is gratis.

Hypotheek levensverzekering

Eigenaren van woningen die met een hypotheek zijn gekocht, zoeken regelmatig naar manieren om de rente op een lening bij Sberbank te verminderen. Een dergelijke optie is om verbinding te maken met het levens- en ziekteverzekeringsprogramma van de kredietnemer.

Is het mogelijk voor Sberbank om de rente op een lening te verlagen?

Deze dienst is vrijwillig. Naast het verwerven van het beleid krijgt de kredietnemer de mogelijkheid om de rente op de hypotheek te verlagen. Een actief beleid garandeert een verlaging van de rentetarieven met 1% per jaar.

Maar het verkrijgen van een beleid is een extra verspilling. Om een ​​dienst te verlenen, moet een klant contact opnemen met een bank of een verzekeringsmaatschappij die partner is van Sberbank. Na het voltooien van het beleid moet de huiseigenaar documenten indienen bij de bank.

Om de rente regelmatig te verlagen, moet de klant het beleid jaarlijks vernieuwen. Bij annulering van de verzekering wordt het bedrag van de maandelijkse betaling automatisch verhoogd, evenals de rente op de hypotheek.

Aanvraag voor een verlaging van de rente op een hypotheek: voorwaarden, kenmerken

Een andere optie voor het verlagen van de rente op een hypotheekovereenkomst is het aanvragen van een renteverlaging. De Bank biedt bonafide kredietnemers eenmaal per jaar de mogelijkheid om een ​​verlaging van de hypotheekrente aan te vragen.

Hoe de rente op een lening bij Sberbank te verminderen

Klanten kunnen een aanvraag voor een korting indienen waarin:

 • Het bedrag van de hoofdschuld is 500 duizend roebel of meer.
 • Er waren geen vertragingen in de hypotheek.
 • Ten minste 1 jaar is verstreken vanaf het moment van de leningsovereenkomst.

De rentevoet op leningen aan particulieren bij Sberbank wordt verlaagd met een bedrag van 0,5% per jaar, maar niet meer dan de minimaal aanvaardbare waarde. In 2017 was de minimumdrempel voor het verlagen van de hypotheekrente in Sberbank 10,9% per jaar.

Instructies voor het verlagen van de rente op een hypotheek in Sberbank

Om de hypotheekrente te verminderen, moet de klant:

 • Neem contact op met uw hypotheekcentrum met leningdocumenten.
 • Schrijf een verklaring op de sjabloon die de manager zal verstrekken.
 • Wacht op de beslissing van de bank. Als het antwoord ja is, moet u naar kantoor komen om een ​​nieuw betalingsschema af te drukken. Het schema toont de nieuwe maandelijkse betaling en rente op de hypotheek.
Tak van Sberbank

Als er meerdere leners zijn, kan alleen de dekking een renteverlaging aanvragen. Het tarief mag niet lager zijn dan de minimumrente op een lening bij Sberbank op het gebied van hypothecaire leningen. In geval van weigering om rente te verminderen, kan de klant contact opnemen met de bank voor een officieel antwoord of de aanvraag opnieuw schrijven.

herfinanciering

Als de kredietnemer niet tevreden is, met welk percentage leningen aan Sberbank wordt verstrekt, kan hij financiële steun aanvragen bij andere bedrijven. Commerciële banken bieden actief herfinanciering van leningen van derden aan.

Om te solliciteren bij een andere bank, moet u het volgende opgeven:

 • Paspoort- en solvabiliteitsinformatie.
 • Hulp bij het saldo van de leningschuld.
 • Details voor de overdracht van middelen.

Bij het verkrijgen van een lening wordt aanbevolen om te verduidelijken hoe de lening wordt terugbetaald. Sommige financiële instellingen maken geld over naar een leningsrekening bij Sberbank. Anderen storten geld over naar de open kredietrekening van hun bedrijf, van waaruit de klant onafhankelijk kosten moet maken of overschrijven.

Welk percentage leningen bij Sberbank

In 2018 kunnen klanten tegen gunstige voorwaarden een lening krijgen bij de grootste bank van het land - slechts 12,9% per jaar wanneer ze online solliciteren. De maximale rentevoet voor een lening bij Sberbank is 19,9% per jaar.

Minimum leningpercentage in Sberbank

De voorwaarden zijn alleen relevant voor nieuwe leners. Klanten die al bestaande leningen bij Sberbank hebben, kunnen hun rentetarieven op een van de bovenstaande manieren verlagen.

Bij aanmelding bij het bankkantoor bedraagt ​​de rentevoet 13,9% per jaar. Dergelijke voorwaarden worden verstrekt aan werknemers van de bank en dochterondernemingen, houders van salariskaarten. Klanten die geen loon ontvangen op een Sberbank-kaart kunnen 15,9-16,9% per jaar verwachten.

Het maximale tarief is vastgesteld voor leners met een lage solvabiliteit of voor degenen die eerder vertraging hebben opgelopen, maar alle boetes en verplichtingen hebben afgelost.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting