Categorieën
...

Vergunning voor het vervoer van passagiers over de weg: waar en hoe deze te krijgen? Regels voor passagiersvervoer

Passagiersvervoer wordt gewoonlijk begrepen als personenvervoer per auto of bus. Dergelijke activiteiten kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door personen of rechtspersonen met een vergunning voor dit type vervoer. Licentieverlening is een van de belangrijkste maatregelen om de veiligheid van commercieel personenvervoer te verbeteren en is voorzien in de regels voor personenvervoer.

Basisconcepten

Een vergunning voor personenvervoer is een staatsdocument dat officieel het vervoer van personen naar personen en rechtspersonen toestaat. Geeft zijn gespecialiseerde autoriteit uit. Licenties kunnen het recht geven om niet alleen binnenlands, maar ook internationaal passagiersverkeer uit te voeren.

passagierslicentie

Licentieverlening voor dergelijke activiteiten kan de reikwijdte van de organisatie aanzienlijk vergroten, waardoor potentiële klanten er meer behoefte aan hebben. Niet alleen grote bedrijven, maar ook particuliere handelaren die autovervoer van passagiers uitvoeren, streven naar commerciële voordelen. Licenties zijn vereist om grote bedrijfsplannen te implementeren.

Licentie vereist

Het belang van de procedure is te wijten aan het feit dat de vergunning voor het vervoer van passagiers een document is dat bepaalde aspecten van de activiteiten van personen bevestigt. De aanwezigheid van een dergelijk staatsdocument geeft het volgende aan:

 1. De vervoerder kan de veiligheid van passagiers volledig waarborgen.
 2. De geleverde diensten voldoen volledig aan de wettelijke normen en voorschriften.
 3. Bestuurders hebben de nodige ervaring, evenals langdurige ervaring met succesvolle activiteiten op dit professionele gebied.

Met andere woorden, alleen de aanwezigheid van een licentie kan de professionele geschiktheid van een individuele of juridische entiteit aantonen.

Voor binnenlands passagiersverkeer

Verplichte vergunningen worden afgegeven voor binnenlands vervoer van burgers, indien het aantal passagiers groter is dan acht personen. U kunt een document krijgen als het voertuig eigendom is of verhuurd.

In overeenstemming met de wetgeving worden vergunningen afgegeven door de Federale Dienst voor Transporttoezicht. Een dergelijk document is 5 jaar geldig. Na deze periode moet u de licentieprocedure herhalen.

over de weg

Een vergunning voor het vervoer van passagiers is niet vereist als het bedrijf een dienst voor zijn behoeften aanbiedt. In dit geval verwijst dit naar de levering van de werknemers van de organisatie naar hun werkplek. Bovendien is een vergunning niet vereist als passagiers intern met minder dan 7 personen worden vervoerd.

Een speciaal staatsdocument moet worden opgesteld als de organisatie diensten met betrekking tot de verhuur, verhuur, boeking van vervoer bij de bestuurder aanbiedt. Licentieverlening voor activiteiten is niet vereist als het bedrijf deze diensten levert zonder de deelname van chauffeurs.

De procedure voor het verkrijgen van een licentie

Om een ​​document te ontvangen dat de wettigheid van het personenvervoer waarborgt, is het noodzakelijk om een ​​pakket documenten te verzamelen en aan het territoriale kantoor van Rostransnadzor te bezorgen.

Afzonderlijke vergunningen worden afgegeven voor internationaal, voorstedelijk, intercity- en stadsverkeer. Een document wordt 30-45 dagen na de officiële indiening van de vastgestelde aanvraag afgegeven.

mislukking

In sommige gevallen kan de organisatie of persoon een document worden geweigerd. Dit kan gebeuren in de volgende gevallen:

 1. Als de persoon die de vergunning aanvraagt ​​niet voldoet aan de vastgestelde vereisten.
 2. Als de informatie in de documentatie onjuist is of de werkelijke feiten verstoort.

In geval van overtreding van de regels voor het vervoer van passagiers, kan de bestuurder administratief aansprakelijk worden gesteld. Soms zoeken vervoerders naar manieren om de wet te omzeilen en hun activiteiten uit te voeren zonder een licentiedocument te verkrijgen. In dergelijke gevallen zijn ook administratieve sancties van toepassing.

Als de bestuurder toestemming voor internationaal transport wil verkrijgen, moet hij drie jaar ervaring hebben op het gebied van binnenlands vervoer. In het geval dat de bestuurder een internationaal rijbewijs heeft, is het niet nodig om een ​​aanvullend document voor intern onderhoud te ontvangen.

regels voor personenvervoer

De kosten van een vergunning voor het vervoer van passagiers, ongeacht de vliegafstand, zijn hetzelfde.

Vereiste documenten

Voordat wordt overgegaan tot de voorbereiding van een pakket documenten voor het slagen voor de vergunningprocedure, wordt aanbevolen de lijst met vereiste documenten op de officiële website van een gespecialiseerde instantie te verduidelijken. Om een ​​vergunning voor het vervoer van passagiers over de weg te verkrijgen, worden geen speciale vereisten voor het pakket documenten gepresenteerd.

Om uw activiteiten op het gebied van personenvervoer goed te regelen, hebt u het volgende nodig:

 1. Certificaat dat de staatsregistratie van een rechtspersoon bevestigt.
 2. Een correct uitgevoerde applicatie voor licentieactiviteiten. Het moet noodzakelijkerwijs het soort vervoer aangeven dat de aanvrager voornemens is uit te voeren.
 3. Documenten die de registratie van een persoon bij de belastingdienst bevestigen.
 4. Kopieën van papieren wettelijk vastgelegd met betrekking tot vergunningen.
 5. Kopieën van constituerende papieren. Dergelijke documenten moeten worden gecertificeerd door een notaris.

De bestuurder moet bovendien het volgende verstrekken:

licentiekosten
 1. Een werkboek waarin de anciënniteit wordt bevestigd.
 2. De conclusie van de medische instelling, volgens welke de bestuurder het recht heeft om voertuigen te besturen.

Een vergunning om passagiers te vervoeren kan niet worden verkregen als u geen documentaire informatie verstrekt over de lokalen waar de reparatie en het onderhoud van voertuigen wordt uitgevoerd:

 1. Certificaten, andere documenten die bevestigen dat de gebouwen voldoen aan algemeen aanvaarde normen.
 2. Documenten voor technische binnenapparatuur.
 3. Verklaring ter bevestiging van de beschikbaarheid van eigen parkeerplaatsen.
 4. Kopieën van documenten die het eigendom van de uitgeruste kamer bevestigen (contract, uittreksel uit het Unified State Register of Enterprises).

Aanvullende documentatie

De volgende aanvullende documentatie is ook vereist:

 1. Een coupon of een diagnostische kaart die de doorgang van een technische inspectie bevestigt.
 2. Kentekenbewijs.
 3. Documentatie die de beschikbaarheid van het vereiste transport bevestigt.
 4. Contract voor pre-trip medisch onderzoek van chauffeurs.
 5. De conclusie van de specialist van de transportcommissie.

Als u een document voor internationaal transport wilt ontvangen, moet u ook aanvullende papieren van de transportinspectie ontvangen, die de toegang tot internationale vluchten bevestigen.

vergunningseisen

De belangrijkste vereisten voor vervoerders

De wetgeving legt bepaalde vergunningvereisten op aan vervoerders:

 1. Het is belangrijk dat het personeel van het bedrijf gekwalificeerde bestuurders omvat die het recht hebben om voertuigen van categorie D te besturen.
 2. Een werknemer moet minimaal 3 jaar werkervaring hebben in deze categorie. De duur van de dienst moet officieel worden bevestigd door in het werkboek te schrijven.
 3. De bestuurder moet medische toestemming hebben om het voertuig te besturen.
 4. De belangrijkste vereiste - het bedrijf moet een gezondheidswerker hebben die pre-triponderzoek van chauffeurs zal uitvoeren. In het geval dat een dergelijke werknemer afwezig is, moet de onderneming een contract hebben met een medische instelling die dergelijke diensten levert.
 5. Een voertuiglicentiekaart is vereist.
 6. Transport moet zijn uitgerust met tachografen en het GLONASS-systeem.
 7. Transport moet technisch verantwoord zijn.
 8. Het type voertuig moet overeenkomen met het type transport.
 9. Het bedrijf moet beschikken over speciaal uitgeruste ruimtes waarin technische inspectie en onderhoud van voertuigen zal worden uitgevoerd.
vervoer van passagiers

Licentiekosten

Om een ​​licentie aan te vragen, moet u eerst de staatskosten betalen. De grootte is 6000 roebel. Bij het opnieuw uitgeven van een vergunning zal de staat plicht 2600 roebel zijn. Voor de uitbreiding zal 600 roebel moeten worden betaald ten gunste van de staat. Het ontvangstbewijs moet bij het algemene documentatiepakket worden gevoegd.

Soms proberen organisaties en personen activiteiten uit te voeren zonder een vergunning te verkrijgen om passagiers te vervoeren, maar de boete die hiervoor kan worden verkregen, overschrijdt aanzienlijk het bedrag dat vereist is om een ​​document te verkrijgen:

 1. Een ambtenaar en een burger lopen het risico een boete van 50 duizend roebel te krijgen.
 2. De boete voor een individuele ondernemer is maximaal 100 duizend roebel.
 3. Voor rechtspersonen - tot 400 duizend roebel.
vergunning voor het vervoer van passagiers over de weg

Bovendien kan een voertuig zonder vergunning worden geconfisqueerd. Als de organisatie niet voldoet aan de wettelijke normen en regels voor het vervoer van passagiers, kunnen haar activiteiten worden opgeschort voor maximaal 3 maanden. Ook kan door een rechterlijke beslissing een preventieve maatregel worden versterkt, tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting