Categorieën
...

Wat is massaproductie? Massaproductie type

Massale industriële productie is een grootschalig productieproces. Het wordt gedurende een lange periode uitgevoerd in zeer gespecialiseerde ondernemingen. Laten we de kenmerken van massaproductie van goederen nader bekijken. massaproductie

Algemeen kenmerk

Gemechaniseerde en geautomatiseerde massaproductie wordt gekenmerkt door een constante nomenclatuur van producten. Dankzij de introductie van geavanceerde technologieën is het aandeel handenarbeid aanzienlijk verminderd. Een massaproduktiemaatschappij wordt gekenmerkt door de specialisatie van banen voor de uitvoering van een doorlopende operatie. De productie van producten vindt plaats op speciale apparatuur. De belangrijkste kenmerken die massaproductie onderscheiden, zijn lage arbeidsintensiteit, korte procestijd. start van massaproductie van drukwerk

De voordelen

De beperkte specialisatie van banen is gericht op de uitvoering van een beperkt aantal zich voortdurend herhalende bewerkingen. Vanwege de grote volumes en de lage arbeidsintensiteit is het massatype van productie economisch levensvatbaar. Dit komt door de minimale kosten van vervaardigde producten. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het creëren van massaproductie is een constante en grote vraag naar goederen.

Verschillen met één probleem

Massaproductie creëert gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling en verdieping van specialisatie, waardoor de arbeidsefficiëntie toeneemt. Grote volumes zorgen voor een maximale belasting van apparatuur zonder aanpassing, zoals het geval is met seriële en enkele ontgrendeling. Bovendien wordt massaproductie uitgevoerd met een duidelijk vastgestelde bedrijfsmodus. Al deze factoren dragen niet alleen bij aan het verlagen van de kosten van vervaardigde producten.

Ze bieden onder andere een verbeterde productkwaliteit. Dus de kosten van een prototype van een auto, gemaakt met de methode van een enkele release, zijn meestal 20-30 keer hoger dan die van een auto die op grote schaal wordt geproduceerd. Zoals uit de praktijk blijkt, is de kwaliteit van het prototype bovendien meerdere keren lager dan de massa. Dit verschil in technische en economische indicatoren wordt alleen opgemerkt bij de productie van arbeidsintensieve, complexe producten. In relatief eenvoudige sectoren als de voedingsmiddelen- of textielindustrie, waar dit verschil kleiner is, bedraagt ​​het echter nog steeds ongeveer 40-50%. massaproductie maatschappij

tekortkomingen

Ondanks deze economische voordelen heeft dit proces een aantal minnen. Een van de belangrijkste is dat massaproductie in crisisomstandigheden de meest kwetsbare sector is. Bovendien is het nadeel van deze kwestie de oriëntatie niet op specifieke consumenten met hun individuele behoeften en vereisten, maar op de gemiddelde norm. Het nadeel is de stijfheid van de technologie. Het gaat gepaard met moeilijkheden bij de herstructurering van de productie, waarbij een groot aantal zeer gespecialiseerde apparatuur wordt gebruikt.

specificiteit

Een karakteristiek kenmerk van massaproductie is de selectie van ondernemingen in overeenstemming met het type eindassemblage van vervaardigde producten. Technologische specialisatie is niet beperkt tot deze classificatie. In sommige gevallen wordt scheiding gebruikt voor de productie van eenheden, assemblages, enzovoort. Opgemerkt moet worden dat er een directe relatie is tussen technologie en assortiment.Hoe kleiner de diversiteit van producten, hoe moeilijker het is om nieuwe technologieën onder de knie te krijgen en het assortiment uit te breiden. Dit betekent op zijn beurt dat de kosten voor het opnieuw profileren van de onderneming hoog zullen zijn. In dit verband moet de aanpassing van de productie in voortdurend veranderende marktomstandigheden worden uitgevoerd bij de herverdeling van bestaande faciliteiten van de onderneming. Dit probleem is opgelost vanwege de flexibiliteit van de productiestructuur en het gebruik van interne middelen voor de verbetering ervan. massaproductie van goederen

Problemen overwinnen

Om de tekortkomingen die kenmerkend zijn voor massaproductie te verhelpen, wordt de methode voor standaardisatie en unificatie van materialen, assemblages, eenheden, onderdelen die worden gebruikt voor de productie en verpakking van producten veel gebruikt. Wanneer de set elementen of hun relatieve positie wordt gewijzigd, wordt het mogelijk om een ​​significante verandering in de kenmerken van eindproducten te bereiken, om deze aan te passen aan de behoeften van consumenten. Experts analyseren de efficiëntie van de productie en merken op dat de meest veelbelovende manier om het proces voor de productie van goederen te organiseren een combinatie is van massa- en grootschalige technologieën. Hiermee kunt u de apparatuur en de onderneming als geheel aanpassen aan nieuwe vraag met minder verlies. massale industriële productie

Start van massaproductie van drukwerk

In christelijk Europa verscheen de methode om op stof te drukken rond 1300. De afbeeldingen gemaakt op de panelen waren opmerkelijk vanwege hun grote formaat en complexiteit. Na verloop van tijd werd de stof vervangen door papier. En toen de laatste wijdverbreid werd, toegankelijk werd voor de lagere lagen van de bevolking, begonnen gravures op een klein religieus thema aan populariteit te winnen. Even later verschenen er speelkaarten. Volgens bronnen begon de massaproductie van gedrukte producten in 1425. De papierproductie in Europa is al sinds het midden van de 12e eeuw gevestigd.

Op maat gemaakt

Massaproductie van dit type wordt beschouwd als een synthese van twee redelijk lange concurrerende takken van management. Deze sector wordt gevormd door een combinatie van de productie van standaardproducten en de productie van kopieën voor individuele projecten. Het proces is gericht op het maken van kopieën die exact overeenkomen met de behoeften en wensen van een groep consumenten of elke geïnteresseerde koper. Een deel van de start van massaproductie op deze manier werd mogelijk gemaakt door de introductie van nieuwe technologieën. massaproductie type

Tot slot

Het belangrijkste kenmerk van massaproductie is dus de productie van homogene producten in grote hoeveelheden gedurende een relatief lange tijd. De ondernemingen in deze sector worden gekenmerkt door een beperkt assortiment. De hoge kwaliteit van goederen en aanzienlijke productievolumes maken economisch verantwoorde gedetailleerde studie van technologische processen. Dit maakt op zijn beurt het gebruik van gespecialiseerde hoogwaardige apparatuur, evenals automatische lijnen (machinesystemen) mogelijk. Dit alles, in combinatie met de relatief kleine complexiteit en het onderhoudsgemak van de eenheden, vergemakkelijkt de aantrekkingskracht van arbeid aanzienlijk.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting