Categorieën
...

Volmacht om post te ontvangen: voorbeeldvulling. Volmacht om post van de organisatie te ontvangen

In het leven ontstaat vaak de behoefte om op een of andere manier iemands bedoelingen en rechten te bevestigen. Voor deze doeleinden worden speciale documenten verstrekt en passende formulieren ontwikkeld die helpen een uitweg uit de situatie te vinden. Een dergelijk document is een volmacht om post te ontvangen.

Waarom heb ik een volmacht nodig?

volmacht om post te ontvangen

Op het eerste gezicht lijkt een dergelijk document overbodig en helemaal niet nodig. Waarom een ​​soort volmacht, als je zelf kunt gaan en alles wat je nodig hebt per post kunt krijgen?

Echt waar? Deze kwestie moet gedetailleerd worden behandeld. Eerst moet u achterhalen waarom de volmacht om post te ontvangen is samengesteld.

Een aangetekende brief kwam bijvoorbeeld op naam van een burger en op dat moment was hij in een ziekenhuis in zeer ernstige toestand. Misschien hangt de oplossing voor de belangrijkste kwestie in zijn leven van deze brief af. Hoe te zijn

In dit geval kan hij eenvoudig een volmacht opstellen om post te ontvangen, waarin een andere persoon tijdens zijn ziekte correspondentie kan ontvangen die op zijn naam komt. Evenzo handelen mensen die op een of andere manier beperkt zijn in hun acties. Dit kan een oude man zijn die vanwege zijn gevorderde leeftijd en slechte gezondheid het huis niet verlaat, of een gehandicapte persoon die bedlegerig is. Met een dergelijke volmacht kunnen ze het contact met de buitenwereld niet verliezen.

Vertrouwen in de verte

Maar er zijn omstandigheden van een heel andere aard. Stel dat een persoon een zeer belangrijke brief in zijn adres verwacht en in de nabije toekomst gedwongen wordt te vertrekken voor werk op een lange zakenreis. Wat te doen Om een ​​zakenreis te weigeren en thuis te blijven, dan om een ​​rechtvaardige toorn van de bazen op te lopen, of om elke dag te vertrekken en te worden gekweld met pijnlijke twijfels? De brief zal immers niet voor onbepaalde tijd in de post liggen en op de geadresseerde wachten.

In dit geval wordt in onderling overleg met een buur, vriend of naast familielid een volmacht opgesteld om post te ontvangen waarin de persoon de geselecteerde persoon officieel toestaat om alle correspondentie die op zijn naam staat te ontvangen. Het document is gecertificeerd op het postkantoor van de woonplaats en daarna is het wettelijk van kracht. Een werknemer kan zijn officiële taken rustig uitvoeren en de bevoegde persoon zal, indien nodig, zijn verplichtingen nakomen.

Hoe maak je een document?

Om een ​​volmacht voor het ontvangen van post op te stellen, kan op elk postkantoor een monster worden genomen. De tekst is vrij eenvoudig, maar volgens de regels moet deze de volgende vereiste informatie bevatten:

 • naam, voornaam en patroniem van de trustee;
 • naam, voornaam en patroniem van de opdrachtgever;
 • paspoortgegevens van beide partijen;
 • datum en plaats van afgifte van het document;
 • inhoud van autoriteit;
 • de periode waarvoor de volmacht is afgegeven;
 • verplichte decodering van handtekeningen van de partijen;
 • gecompileerd papier moet gecertificeerd zijn.

Het resultaat moet een document zijn waarin het woord "volmacht" in het midden staat. Vervolgens gaat de hoofdtekst van de rode lijn. Aan het einde bevestigt de opdrachtgever met zijn handtekening de handtekening van de agent en bepaalt hij de geldigheid van het document. Afhankelijk van de inhoud van de verleende bevoegdheden, kunnen volmachten van drie verschillende typen zijn:

 1. Single. Het is bedoeld om slechts één specifieke actie uit te voeren.
 2. Special.Het wordt afgegeven aan de persoon voor de herhaalde implementatie van specifieke homogene acties.
 3. Algemeen. Een dergelijke volmacht wordt afgegeven aan een persoon die lange tijd bevoegd is de belangen van de principaal volledig te vertegenwoordigen.

Registratie van een volmacht door burgers

volmacht om post van een individu te ontvangen

De eenvoudigste optie is wanneer de ene burger de andere vertrouwt om acties uit te voeren die hij momenteel niet alleen kan uitvoeren. Bijvoorbeeld om een ​​pakket of aangetekende brief op het postkantoor te ontvangen. Zoals u weet, kunnen volgens de wet postcorrespondentie worden ontvangen door de geadresseerde zelf of door een persoon die hiertoe bepaalde bevoegdheden heeft.

Daarom is de volmacht om de post van een persoon te ontvangen de laatste tijd een vrij algemeen document. Het wordt willekeurig samengesteld en geeft alle nodige details aan. De tekst kan met de hand op elk blanco vel papier worden geschreven. De laatste fase van registratie is de certificering van het document. Soms doen zich problemen voor met deze vraag.

Zorgeloze postbodes sturen burgers naar een notaris en, zoals u weet, kost een reis naar een dergelijke specialist geld en aanzienlijk. Hoewel alles veel eenvoudiger is opgelost. Er is het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie en er is lid 4 van artikel 185, dat bepaalt dat het mogelijk is om een ​​dergelijk document te certificeren in de organisatie waar de burger werkt of studeert, in de huisvestingsafdeling van zijn woonplaats, zelfs in het postkantoor zelf en volledig gratis.

Hoe lost een rechtspersoon een probleem op?

volmacht om post van de organisatie te ontvangen

In elke organisatie is er ook het probleem van het ontvangen van correspondentie. In de meeste gevallen zijn brieven gericht aan het bedrijf inderdaad gericht aan het hoofd. In overeenstemming met de regels blijkt dat hij ze zelf moet ontvangen. Maar dit is bijna onmogelijk, omdat elke regisseur nog een heleboel andere dringende zaken heeft.

Voor deze doeleinden wordt een verantwoordelijke uitvoerder geselecteerd. De volmacht voor het ontvangen van post van de organisatie is erop opgesteld. Het document is in principe op dezelfde manier opgesteld als voor een persoon met uitzondering van enkele verduidelijkingen:

 1. De volmacht is opgesteld op het briefhoofd van de onderneming.
 2. In de rol van de trustee treedt het hoofd op, en in de rol van de trustee, de aangestelde uitvoerder (secretaris, beheerder, hoofd van het kantoor).
 3. Het document is samengesteld met een indicatie van de achternaam, naam, patroniem en positie van elk van de partijen.
 4. De volmacht wordt gecertificeerd door de handtekening van het hoofd en het zegel van de onderneming.

Het opgestelde document wordt verzonden naar het juiste postkantoor, waar de opgegeven werknemer met een paspoort dagelijks alle bij zijn organisatie ontvangen correspondentie kan ontvangen.

Subtiteiten van registratie van volmachten

volmacht om Russische post te ontvangen

Bij het samenstellen van documenten moet strikt worden gecontroleerd of aan alle noodzakelijke vereisten is voldaan. Soms begrijpen verantwoordelijke personen sommige bepalingen in regelgevingsdocumenten verkeerd. Een reguliere volmacht is bijvoorbeeld gecertificeerd door een reguliere postkantoorbeheerder. Als gevolg hiervan wordt het document ongeldig en wordt het praktisch een eenvoudig stuk papier.

Meer precieze uitleg over het opstellen en certificeren van een volmacht voor het ontvangen van Russische post met betrekking tot een specifieke persoon of rechtspersoon wordt niet alleen gegeven in het burgerlijk wetboek, maar ook in de federale wet "op postcommunicatie" van 17 juli 1999 en de "regels voor het aanbieden van postdiensten" Communicatie 'van 15 april 2005.

Ze zeggen dat de officiële getuige namens de unitaire ondernemingen van de Russische Post alleen het hoofd van de overeenkomstige afdeling of zijn directe plaatsvervanger kan zijn. Deze bevoegdheden worden hun bij wet verleend om productieactiviteiten uit te voeren en huidige problemen op te lossen.

Download de "Volmacht om mail te ontvangen"


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting