Categorieën
...

Voorbeeldaanvraag bij het parket en alle details van de juiste vulling

Het parket is een belangrijk orgaan van elke staat, dat toezicht houdt op de naleving door burgers van de wetten van het land.

Als een persoon getuige is geweest van een misdrijf, is hij verplicht zich tot de relevante autoriteiten te wenden. Om het beroep zo snel mogelijk in behandeling te nemen, moet het correct zijn samengesteld. En de voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie zal hieraan bijdragen.

voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie

Overheidsfunctie

Het parket beschermt de rechten en belangen van burgers in overeenstemming met de wetten van het land. De belangrijkste functies van deze structuur zijn het onderzoeken van strafzaken, evenals controle over:

 1. Handelingen van wetshandhaving.
 2. De implementatie van wetten door federale autoriteiten.
 3. Respect voor mensenrechten en vrijheden.

Het parket van de Russische Federatie is een enkel gecentraliseerd systeem van organen en instellingen, dat omvat:

 • Procureur-generaal
 • Territoriaal (organisaties van steden, regio's, enz.).
 • Gespecialiseerde officieren van justitie (leger, transport, milieu, etc.).
 • De onderzoekscommissie, die tot taak heeft een onderzoek in te stellen.

voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie voor fraude

Hoe een beroep op de autoriteiten in te stellen?

Een aanvraag bij het parket kan zowel door een natuurlijke persoon als door een rechtspersoon worden gedaan. De klacht moet informatie over de dader bevatten. Vergeet niet de achternaam, voornaam, middelste naam, adres en contactgegevens van de aanvrager te vermelden. Het beroep wordt schriftelijk gedaan op naam van de officier van justitie. Relevante documenten (indien aanwezig) en bewijsmateriaal zijn hieraan gehecht. Als het document niet voldoende vereisten bevat, kan het worden geweigerd voor toevoegingen. Daarom is het beter om gebruik te maken van de diensten van een advocaat die correct een voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie zal opstellen. Een voorbeeld:

Naar de officier van justitie

__________________ district

van ________________________

wonende te ____

__________________________

Tel .______________________

toepassing

Ik vraag u om een ​​openbare aanklager uit te voeren en mijn rechten te beschermen voor de volgende omstandigheden: (beschrijf in detail de reden voor het beroep) _________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Datum handtekening

Volgens de huidige wetgeving is de periode voor de behandeling van aanvragen 15 tot 30 dagen. Een antwoord zal schriftelijk worden gegeven op het door de aanvrager opgegeven adres. Er is slechts één klacht ingediend. Herhaaldelijk beroep op dezelfde kwestie wordt niet in behandeling genomen.

Voorbeeldapplicatie bij het parket

Een verklaring is een oproep van burgers aan de juiste wetshandhavingsinstanties om passende maatregelen te nemen. Klachten worden altijd onderworpen aan onderzoeken en controles, omdat ze verband houden met het nalaten van bepaalde organisaties en structuren.

Een aanzienlijk aantal van hen gaat naar huisvesting en gemeentelijke diensten. Wanneer sommige burgers in het reine komen met concepten als afvalinzameling en een lekkend dak, willen anderen hun rechten niet verdedigen en verdedigen met de hulp van ambtenaren.

Voordat u een verklaring aan wetshandhavingsinstanties schrijft, is het de moeite waard om zelf de gemeentelijke organisatie te achterhalen. Om dit te doen, moet u een soortgelijke klacht indienen bij de huisvesting en de gemeentelijke diensten en de oorzaak van het ongemak beschrijven. Het document is in tweevoud geschreven.

Het moet het nummer en de handtekening van de aanvrager bevatten. Beide exemplaren zijn geregistreerd in de woning- en gemeentelijke diensten, één blijft in handen van de persoon die zich richt. Als de gemeentelijke organisatie de gepresenteerde eisen negeert, is het al nodig om naar het parket te gaan.

De klacht moet aangeven welke service niet door de hulpprogramma's wordt geleverd. U moet ook bewijsmateriaal (dit kunnen foto's zijn) en een kopie van het beroep zelf bij deze organisatie voegen. De aanvraag is in tweevoud gedaan.

voorbeeld van registratie bij het parket

Werkgever Toepassing

Een van de meest voorkomende klachten is tegen de werkgever. Dit komt omdat er tegenwoordig steeds meer particuliere ondernemingen zijn.Medewerkers van dergelijke structuren zijn niet sociaal beschermd.

Vaak gaat een aanvraag voor een werkgever gepaard met niet-betaling of vertraging van lonen, evenals levensbedreigende arbeidsomstandigheden of het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

De klacht moet worden ingediend op de plaats van registratie van de organisatie waarvan u werknemer bent. Het document is opgesteld in twee exemplaren - één exemplaar van de aanvraag bij de officier van justitie voor de werkgever blijft bij het slachtoffer.

Klagen over "zijn superieur", naast bewijs, is het noodzakelijk om getuigen op te slaan die de woorden van de aanvrager zullen bevestigen. Er moet ook worden opgemerkt dat elke valse behandeling strafbaar is.

Dit type aanvraag is geschreven in het standaardformulier: de titel geeft de voornaam, tweede voornaam en achternaam, adres en telefoonnummer van de aanvrager aan; het hoofdgedeelte beschrijft de situatie en het verzoek om actie; aan het eind staat een nummer en een handtekening.

voorbeeldaanvraag bij het parket van de werkgever

Voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie voor fraude

Volgens artikel 159 van het Strafwetboek van Rusland is fraude een strafbaar feit. Het slachtoffer heeft het recht om zich tot het parket te wenden om materiële schade te verhalen, waar een strafrechtelijke procedure tegen de fraudeur kan worden ingesteld.

De aanvraag wordt zowel schriftelijk als mondeling ingediend. In het laatste geval wordt een protocol opgesteld dat alle persoonlijke gegevens van de aanvrager aangeeft. Het document wordt bevestigd door zijn handtekening.

Elke verklaring moet in overeenstemming zijn met alles kantoor regels. Dit is de belangrijkste garantie voor succes. Daarom is het beter om de hulp van specialisten te gebruiken die zullen helpen een voorbeeldaanvraag op te stellen bij het parket over fraude. Een goed samengesteld beroep heeft:

 • Correct aangegeven en geformuleerde feiten.
 • Verwijzingen naar voorschriften.
 • Geschikte schrijfstijl.

Onjuist geschreven aanvraag wordt niet in behandeling genomen. Een reactie op het beroep wordt binnen 10 dagen ontvangen.

voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie

Strafzaak

Deze procedure is de eerste fase van het strafproces waarin bevoegde ambtenaren de aanwezigheid of afwezigheid van een reden om een ​​procedure te starten vaststellen.

Alleen functionarissen kunnen een strafzaak starten, de basis hiervoor is als volgt:

 1. Verklaring van het gepleegde misdrijf.
 2. Bekentenis Opkomst.
 3. Media berichten over het gepleegde misdrijf of de intentie om het te plegen.

Verklaring in wetshandhaving het slachtoffer of een andere burger die op de hoogte is van het misdrijf, kan schrijven over het gepleegde misdrijf. Het moet correct zijn samengesteld en de argumenten en feiten vermelden. Informatie over de aanvrager wordt vermeld - zijn achternaam, voornaam, adres en contactgegevens; de plaats en het tijdstip van het gepleegde misdrijf en de aard van de schade. Hoe een document opstellen? Om dit te doen, is er een voorbeeldtoepassing bij het parket op strafrechtelijke procedure, en u moet het verstrekken. De klacht moet worden geregistreerd, er wordt een protocol opgesteld en pas daarna naar de gewenste structuur verzonden.

Materiaal over het misdrijf wordt overgedragen aan de onderzoeksafdeling, die het onderzoek begint. Na afronding van het onderzoek wordt een strafzaak aangespannen.

Voorbeeld van de toepassing van de frauduleuze aanklager

In afwachting van klachten

De aanvraag, die bij het parket binnenkwam, wordt binnen 15-30 dagen in behandeling genomen. Na controle door een officier van justitie komt een antwoord over de oplossing van de zaak naar het adres van de aanvrager Het kan bevredigend of verklarend zijn. De klacht kan worden doorgestuurd naar andere autoriteiten voor een oplossing, waarvan de aanvrager ook op de hoogte wordt gesteld. Soms wordt het beroep op het parket afgewezen. Dit heeft verschillende redenen:

 • De verklaring bevat grof taalgebruik.
 • Zinloos samengesteld.
 • Geschreven in onleesbaar handschrift.
 • Hij heeft onvoldoende informatie over de aanvrager en is gelijk aan anonieme brieven. Het parket houdt geen rekening met anonieme brieven.
 • Een verklaring over hetzelfde probleem is opnieuw ingediend.

Daarom moet u, voordat u contact opneemt met de wetshandhavende instantie, een ervaren advocaat raadplegen. Naast het overleg zal de advocaat helpen bij het opstellen van een voorbeeldaanvraag bij het parket, die op zijn beurt de tijd voor behandeling bespoedigt.

strafzaak ingediend bij de officier van justitie

Op het einde

In elk land heeft een persoon zijn rechten en plichten. Als zijn rechten worden geschonden, niet tolereren, moet u contact opnemen met de wetshandhavingsinstanties voor procedures. Wanneer onwettige acties worden bestraft, zijn er immers minder misdaden. Om het beroep bij de autoriteiten in overweging te nemen en te voldoen, moet het correct zijn geschreven. Hiervoor is er een voorbeeldaanvraag bij het kantoor van de officier van justitie, die specialisten voor advocaten zullen helpen om zich voor te bereiden op een bescheiden vergoeding.

Download een voorbeeldtoepassing naar de officier van justitie voor het beheersbedrijf

Voorbeeldaanvraag bij de officier van justitie wegens niet-betaling of vertraging van de lonen


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting