Categorieën
...

Gevolgen van niet-betaling van een lening: boetes, mogelijke gevolgen, manieren om het probleem op te lossen

Leningen voor elk doel zijn een snelle manier om financiële problemen op te lossen. Maar een lening vereist strikte naleving van financiële verplichtingen. De gevolgen van niet-betaling van een lening voor een kredietnemer bedreigen niet alleen een verslechtering van de kredietgeschiedenis, maar ook de mogelijkheid om financieel welzijn te verliezen.

Wat is een overtreding van de leningsovereenkomst?

Door een lening te verstrekken, ontvangt de kredietnemer een kopie van de leningsovereenkomst. Een van de belangrijkste voorwaarden is de tijdige betaling van maandelijkse termijnen volgens het betalingsschema.

lege zakken

De lener heeft niet het recht om onafhankelijk het bedrag van de betaling te kiezen, behalve wanneer de voorwaarde in het contract is gespecificeerd. In geval van niet-betaling van de lening zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Het is niet toegestaan ​​betalingen te doen die lager zijn dan het maandelijkse minimum dat in het schema is vastgelegd. Betaling van bijdragen na de betaaldatum is ook een schending van de leningsovereenkomst, omdat de klant de verplichting niet op tijd is nagekomen.

Hoe snel weet de bank van de vertraging?

De gevolgen van niet-betaling van een lening ontstaan ​​onmiddellijk na de vertraging. De uitzondering is gevallen waarin de betaaldatum op een vrije dag valt. In 90% van de gevallen stellen banken de kredietnemer in kennis van de late betaling op de dag na de aanbetaling. Het negeren van een sms-melding of een oproep van een medewerker van een kredietinstelling heeft een negatieve invloed op de gevolgen van niet-betaling van een lening aan een bank.

Wat te doen als de betaaldatum op een vrije dag valt?

In grote financiële instellingen, zoals Sberbank, VTB, Russian Agricultural Bank, Moscow Industrial Bank, worden dagen van maandag tot vrijdag als betaling beschouwd.

spaarvarken en kijk

Als de lener in de lopende periode een betaaldatum heeft op zaterdag of zondag, heeft hij het recht om de betaling op de volgende werkdag uit te voeren - op maandag.

Indien financieel beschikbaar, is het raadzaam om vóór de vervaldag betalingen op de leningsrekening te doen. Dit sluit gevallen van technisch defect uit, waardoor geld met een vertraging van maximaal 48 uur op de rekening kan worden bijgeschreven.

Hoe de bank wanbetalers bestraft

Regelmatige vertragingen, waardoor een bedrag kleiner wordt dan aangegeven in het contract, hebben ernstige gevolgen van niet-betaling van de lening. Ze omvatten: het opleggen van boetes aan de kant van de bank, het onvermogen om in de toekomst een lening te nemen vanwege een slechte kredietgeschiedenis, communicatie met verzamelaars, rechtszaken.

Financiële boetes als een manier om aan late betaling te herinneren

Als de bank regelmatig winst op rente verliest door de lening op tijd te gebruiken, ontvangt de betaler een kennisgeving van rente en boetes. Ze zijn niet inbegrepen in het bedrag van de verplichte betaling: bij terugbetaling na vertraging bij negen van de tien banken is de klant verplicht boetes te betalen (voornamelijk) voor de gemiste betaling. De maandelijkse betaling wordt pas afgeschreven na terugbetaling van de boetes.

Kredietverslechtering

De relaties tussen de klant en de bank op het gebied van kredietverlening worden vastgelegd in de informatiebasis van het BKI - krediethistoriebureau. Betalers die regelmatig en tijdig betalingen verrichten in het kader van een leningsovereenkomst hebben een hoge rating en kunnen een lening krijgen tegen gunstige voorwaarden.

man met geld

Voor leners die delinquentie toestaan, worden de gevolgen van niet-betaling van de lening gecreëerd in de vorm van een daling van de scores en de reputatie van BKI. In 87 procent van de gevallen weigeren banken leningen te verstrekken aan klanten met een slechte kredietgeschiedenis.

Een lening verkopen aan een andere financiële instelling

Wanneer er regelmatig schulden ontstaan ​​en de lener de lening niet kan betalen, wenden banken zich tot incassobureaus. Kredietverstrekkers verkopen niet-verplichte verplichtingen aan verzamelaars die gespecialiseerd zijn in het snel dwingen van schuldenaars om verplichtingen te betalen. Incassobureaus hanteren strengere betalingsvereisten en informeren debiteuren regelmatig over de noodzaak om geld te storten.

Procesvoering - extreme maatregelen voor persistente wanbetalers

Na drie of meer maanden vertraging heeft de bank het recht om de zaak van de schuldenaar naar de rechterlijke macht te verwijzen. De rechtbank, na de omstandigheden van het ontwijken van de voorwaarden van het contract te hebben overwogen, beslist over het opleggen van een straf. In 98 procent van de gevallen wordt de zaak verwezen naar de gerechtsdeurwaarders op de plaats van registratie van de klant, die beslag legt op de bankrekeningen en / of eigendommen van de kredietnemer.

trieste man

De gevolgen van niet-betaling van de lening in aanwezigheid van boetes door de FSSP kunnen het verlies van eigendom en regelmatige aftrek van rente op lonen, pensioenen of andere manieren van inkomsten van de betaler met zich meebrengen voordat de schuld aan de bank wordt afgelost.

Kunnen zij familieleden dwingen de lening terug te betalen aan de niet-betaler?

Wanneer een van de gezinsleden in gebreke blijft met een langlopende lening, kunnen de gevolgen voor familieleden niet minder ernstig zijn. Familieleden en vrienden zijn verplicht de financiële schade aan de bank te vergoeden in het geval dat zij garant staan ​​onder het contract.

Zekerheid is een voorwaarde voor een beveiligde leningovereenkomst. In tegenstelling tot wat sommige kredietnemers menen, staat de borgstelling feitelijk garant voor de nakoming van financiële verplichtingen in geval van insolventie van de hoofdlener.

betaalt geld

De basis voor het aantrekken van een garant als betaler onder een leningsovereenkomst is het overlijden van een klant, handicap en andere omstandigheden die de kredietnemer geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid ontnemen om regelmatige betalingen te verrichten.

Wat bedreigt de niet-betaling van de leninggarantie

De borg, evenals de directe kredietnemer, draagt ​​de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de terugbetaling van de schuld. Weigering om geld te storten wordt door de bank beschouwd als een schending van de leningsovereenkomst. Dezelfde boetes als de lener kunnen op de garant worden toegepast.

In welke gevallen zijn familieleden vrijgesteld van het betalen van een lening?

Zonder een garantieovereenkomst heeft de bank geen recht om financiële claims in te dienen bij de leden van de familie van de schuldenaar. De uitzondering is het overlijden van een kredietnemer die geen verzekeringscontract had.

De aanwezigheid van een geldige verzekering onder het contract annuleert de mogelijke gevolgen van niet-betaling van de lening. Sberbank biedt bijvoorbeeld kredietnemers aan om een ​​lening niet alleen te beschermen tegen het overlijden van de houder en zijn insolventie, maar ook tegen onvrijwillig verlies van werk (in geval van vermindering of liquidatie van de onderneming).

gevolgen van niet-betaling van een lening aan een bank

Als de kredietnemer niet is begonnen met het opstellen of verlengen van de verzekeringsovereenkomst, in overeenstemming met artikel 1175 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie, zullen zijn familieleden in geval van overlijden de leningsverplichtingen erven in verhouding tot hun aandeel.

Geen geld om een ​​lening te betalen: hoe betalingen legaal te verminderen

Als de betaler door omstandigheden de verplichtingen uit de leningsovereenkomst niet kan nakomen om negatieve gevolgen te voorkomen, moet hij de bank op de hoogte brengen van de huidige financiële situatie. Kredietverstrekkers kunnen in het belang van de klant de omvang van de betaling verminderen na de voltooiing van de herstructureringsovereenkomst.

Herstructurering is een wijziging in de voorwaarden van een leningsovereenkomst ten gunste van de kredietnemer. In 90% van de gevallen verminderen banken het bedrag van de maandelijkse betalingen door de looptijd te verlengen. Het nadeel van deze optie is het negatieve effect op de solvabiliteit van de klant: leners met een geherstructureerde lening worden als onbetrouwbaar beschouwd, wat een mogelijke weigering van de bank inhoudt om vervolgens een lening te verkrijgen.

Sommige financiële instellingen bieden vaste klanten die geen delinquentie toestaan, 'kredietvakanties'.Dit is de periode waarin de kredietnemer volledig is vrijgesteld van de noodzaak om de lening terug te betalen. Na de "vakantie" worden de verplichtingen van de schuldenaar volledig verlengd. Het nadeel van uitgestelde betalingen is de noodzaak om een ​​lening te betalen volgens het nieuwe betalingsschema, dat het bedrag van de schuld tijdens de "vakantie" omvat. Het is verdeeld in de resterende perioden, waardoor de lener na de vertraging meer moet betalen.

Is er een strafrechtelijke aansprakelijkheid voor late leningen?

Beroep bij de rechterlijke macht is een extreme strafmaat voor kwaadwillende wanbetalers. Maar er is een categorie individuen die opzettelijk afstand doen van verplichtingen om een ​​lening te betalen. Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de verstrekte lening:

  • boetes tot 200.000 roebel;
  • dwangarbeid tot twee jaar;
  • arrestatie tot 6 maanden;
  • gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Dergelijke harde maatregelen worden toegepast in het geval van een bewezen feit van fraude door de kredietnemer bij het aanvragen van een lening. Strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaat ook in het geval van een opzettelijke weigering om fondsen te deponeren onder een leningsovereenkomst met een schuldbedrag van meer dan 250.000 roebel.

In 97% van de gevallen bieden banken voor vaste klanten die plotseling gestopt zijn met het betalen van een lening, een alternatieve oplossing voor het probleem. Als de lener categorisch weigert te voldoen aan de vereisten van de kredietgever, neemt het incassobureau dit eerst in behandeling en vervolgens de gerechtelijke autoriteiten.

Is het mogelijk om de kredietgeschiedenis te herstellen na lange vertragingen?

Leners die een aanbetaling op een betalingsschema missen, verslechteren hun kredietgeschiedenis. Maar zelfs dergelijke klanten hebben een kans om hun rating te herstellen en een lening te nemen tegen een lage rente.

In 9 van de 10 gevallen wordt klanten met achterstallige leningen een lening geweigerd, onder vermelding van een slechte kredietgeschiedenis. Microkredieten (MFI's) zijn loyaler aan leners. Sommigen van hen bieden speciale leningsprogramma's voor degenen die hebben vertraagd.

gevolgen van niet-betaling van een lening

Leningen om de kredietgeschiedenis te verbeteren worden uitgegeven in kleine hoeveelheden: van duizend tot 10 duizend roebel. Hun belangrijkste doel is om de rating van de betaler in het kredietbureau te verhogen.

Zelfs klanten zonder officieel bevestigde inkomsten kunnen een lening krijgen. Het goedkeuringspercentage voor dergelijke leningen is hoger dan 97%. Na het onmiddellijk terugbetalen van 2-3 microleningen verbetert de kredietgeschiedenis van de klant en kan hij rekenen op een lening bij de bank.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting