Categorii
...

Descrierea postului și îndatoririle unui tehnolog de producție. Inginer de proces

În domeniul tehnic, există numeroase profesii care acoperă o mare varietate de domenii de activitate. Una dintre aceste specialități este un inginer de proces. Acesta este un angajat indispensabil pentru producție, care îndeplinește o serie de funcții precum controlul calității produselor, elaborarea unui plan și multe altele. O listă completă a îndatoririlor unui tehnolog într-o industrie include de obicei un număr mare de responsabilități.

Cine este tehnolog

Un tehnolog este un specialist în producție care exercită în primul rând controlul asupra tuturor activităților unei întreprinderi. Gama sarcinilor sale este de obicei foarte largă. Mai mult, cu cât este mai mare întreprinderea unde lucrează tehnologul, cu atât are mai multe funcții.

Atribuțiile unui tehnolog de producție

Dacă vorbim despre o companie care produce făină și produse de cofetărie, atunci responsabilitățile unui astfel de angajat includ și dezvoltarea de noi metode de fabricare a produselor, controlul calității și creșterea vânzărilor. În agricultură, tehnologul monitorizează utilizarea rațională a resurselor, utilizarea corectă a echipamentelor și tehnologiilor și verifică, de asemenea, stocarea produselor.

Descrierea posturilor

O persoană cu studii superioare sau secundare specializate este numită în funcția de inginer de proces. De regulă, este necesară și experiență în același domeniu de activitate sau similar. În plus, o anumită categorie este acordată unui angajat în funcție de educația primită și de experiența de muncă disponibilă.

În producție, îndatoririle unui tehnolog din prima categorie includ un număr mai mare de sarcini critice. Astfel, persoanele cu studii tehnice superioare sunt numite în această funcție, precum și trei ani de experiență în funcția de cea mai mică calificare (inginer de proces din a doua categorie). Pentru angajații din a doua categorie, cerințele sunt similare. A treia categorie este acordată persoanelor cu studii, dar care nu au experiență în acest domeniu.

Indiferent de categoria acordată, un tehnolog de producție ar trebui să cunoască următoarele documente și standarde:

 • standarde și metode de pregătire tehnologică a întreprinderii;
 • tehnologia de fabricație a produselor;
 • un plan de progres tehnologic și dezvoltare a producției, precum și perspectivele acesteia;
 • măsuri de siguranță, precum și reguli de lucru cu echipamente și dispozitive disponibile la întreprindere;
 • documente privind metrologia, standardizarea și certificarea;
 • standarde pentru produse fabricate și materii prime, tipuri de căsătorie și posibilitatea corectării acestora;
 • organizarea brevetelor;
 • fundamentele dreptului, economiei muncii și a afacerilor;
 • măsuri de siguranță, standarde de bază pentru protecția muncii și mediu.

Responsabilități tehnolog

Munca care este responsabilitatea tehnologului de producție este clar reglementată în contract. În plus, acolo sunt indicate drepturile și responsabilitățile fundamentale. Angajatul semnează acest document atunci când tocmai primește un loc de muncă. În viitor, el trebuie să respecte cu strictețe standardele stabilite. În caz contrar, șeful întreprinderii are tot dreptul să concedieze angajatul pentru nerespectarea Codului Muncii al Federației Ruse.

Atribuțiile unui tehnolog de producție includ multe sarcini diferite. De regulă, activitatea sa depinde de domeniul de activitate al companiei, dar există funcții comune pentru orice tip de întreprindere.

inginer de proces

Inginer de proces:

 • organizează lansarea de produse care pot concura cu celelalte tipuri pe piața economică;
 • introduce metode și tehnologii moderne în producția de produse cu viziunea unor perspective suplimentare și creșterea producției;
 • stabilește termene pentru livrarea produselor;
 • elaborează noi documentații de reglementare și metodologie în funcție de activitățile întreprinderii;
 • elaborează programe experimentale pentru îmbunătățirea posibilă a procesului de producție, precum și participarea directă la implementarea lor, luând decizii cu privire la necesitatea introducerii de noi tehnologii în producție;
 • monitorizează interpretarea corectă, precum și respectarea măsurilor de siguranță de către alți angajați la locul de muncă;
 • realizează cercetări și studii privind experiența mondială în domeniul companiei și elaborează un plan pentru creșterea și îmbunătățirea producției;
 • analizează cauzele posibilelor produse defecte și, de asemenea, elaborează un program pentru a le minimiza;
 • ia parte la brevetare.

În plus, tehnologul trebuie să îndeplinească ordinele superiorului său imediat, care nu sunt reglementate de fișele postului.

Drepturi și obligații

Fișa postului tehnologului de producție include nu numai îndatoririle, ci și drepturile și responsabilitățile. În producție, un inginer de proces are dreptul să:

 • familiarizarea cu organizarea activităților legate de domeniul său de activitate;
 • revizuirea managementului tuturor rapoartelor de încălcări și neconformități;
 • familiarizarea cu documentele care reglementează procesul de producție, precum și protecția muncii și activitățile angajaților;
 • respectarea drepturilor și responsabilităților prevăzute în contract.

Inginerul de proces este responsabil pentru:

 • pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în documentul care reglementează activitățile salariatului;
 • pentru încălcarea drepturilor altor persoane cauzate de acțiuni ilegale în procesul de muncă;
 • pentru că a provocat daune materiale companiei sau angajaților acesteia

Instrucțiunile privind protecția muncii a tehnologului de producție au și o secțiune care reglementează munca angajatului. Acesta indică durata maximă a zilei de lucru, durata săptămânii de lucru, numărul de zile libere și concedii. În plus, există informații despre remunerarea salariatului, regulile de calcul a sporurilor, stimulentelor, vacanței și sănătății.

Domenii de activitate

Un inginer de proces este disponibil în orice companie unde este stabilit un fel de producție. Deci, există tehnologi în domeniul agriculturii, în industria alimentară, în minerit, în industria textilă, tehnologi biochimici și mulți alții.

fișa postului tehnolog de producție

În toate sectoarele de producție, tehnologul îndeplinește funcții similare, exercitând controlul asupra producției și verificând calitatea acesteia. Cele mai frecvente sunt ingineri specialiști în domeniile industriei ușoare și agriculturii. Acestea sunt zone de producție care au fost întotdeauna răspândite și devin și mai relevante pe măsură ce creșterea populației pe planetă crește.

Producția alimentară

Atribuțiile unui tehnolog în producția de alimente includ funcțiile generale ale lucrătorilor din acest domeniu de activitate, ținând cont de specificul producției.

Un inginer de proces în producția de făină și produse de cofetărie analizează calitatea produselor obținute, identificând și prevenind posibile defecte și defecte. Un pas important în activitatea tehnologului este și verificarea respectării standardelor sanitare.

instrucțiuni privind protecția muncii a unui tehnolog de producție

Producția alimentară implică respectarea mai atentă a normelor de igienă decât orice altă industrie. Prin urmare, îndatoririle unui inginer industrial în producție sunt completate și de o inspecție a angajaților și a produselor pentru abaterile sanitare.

Tehnologia de prelucrare a produselor

Recent, activitatea unui tehnolog în agricultură a menținut tendințele unei cereri mari. În procesul de prelucrare a produselor agricole prime, este nevoie de o persoană care cunoaște exact echipamentul agriculturii, are cunoștințe cu privire la procurarea de materii prime și utilizarea rațională a resurselor.

specialitate tehnolog producție

Atribuțiile unui tehnolog în producerea resurselor de prelucrare includ, pe lângă lista generală, necesitatea menținerii echilibrului în procesul de producție. Acesta este un punct foarte important pentru menținerea unei situații favorabile de mediu în lumea modernă.

Specialitate universitară

Astăzi, multe școli tehnice și universități formează absolvenți în specialitatea „Tehnologia producției”.

 îndatoririle unui tehnolog în producția de alimente

Învățământul special secundar implică patru ani de studiu la o școală tehnică sau colegiu, timp în care studentul studiază subiecte generale și discipline de specialitate.

Învățământul superior durează cinci ani, după care absolventului i se acordă o diplomă de licență în „Tehnologia producției”. Studierea la universitate presupune o familiarizare mai extinsă cu nuanțele profesiei.

perspective

Până în prezent, profesia de tehnolog de producție este relevantă, dar nu prea mult la cerere. Această situație a apărut deoarece sute de specialiști în acest domeniu absolvă universități și școli tehnice din Rusia, iar numărul de locuri de muncă vacante este întotdeauna limitat. În plus, de obicei companiile nu necesită un număr mare de tehnologi de producție. Companiile mijlocii și mici au unul sau doi angajați în tehnologie.

care este responsabilitatea unui tehnolog de producție

Cu toate acestea, profesia de tehnolog poate fi numită utilă pentru societate. Acest specialist este cel care efectuează verificarea finală a calității produselor, identificând defectele și neregulile și, de asemenea, îmbunătățește procesele de producție și producție.


afaceri

Povești de succes

echipament